Τί είναι ο ΑΔΑ;

Είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε έγγραφο που δημοσιεύει το δημόσιο στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Ενδεικτικά παραδείγματα δείτε παρακάτω

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε