Περιορισμοί αναζήτησης στη βάση δεδομένων

Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων μας με παλαιότερα έγγραφα διαγωνισμών έχει τους κάτωθι περιορισμούς:

α. Όταν χρησιμοποιείτε λέξεις ή φράσεις για την αναζήτηση η ταύτιση γίνεται μόνο στους τίτλους και τις περιγραφές των κωδικών CPV των εγγράφων. Δεν γίνεται αναζήτηση εντός του PDF.

β. Όταν χρησιμοποιείτε λέξεις ή φράσεις για την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε έγγραφα του τελευταίου εξαμήνου. Παλαιότερα έγγραφα δεν ανιχνεύονται μέσω λέξεων ή φράσεων.

Οι παραπάνω περιορισμοί είναι τεχνικής φύσεως και έχουν εφαρμοσθεί λόγω του πολύ μεγάλου όγκου  των δεδομένων που θα πρέπει να τύχουν πρότερης επεξεργασίας και να αποθηκευτούν.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε