Γενικές οδηγίες δημιουργίας προφίλ ειδοποιήσεων

Καθημερινά χιλιάδες έγγραφα περί προμηθειών δημοσιεύονται στις πηγές μας. Για κάθε έγγραφο από αυτά, η πλατφόρμα μας ελέγχει  ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ τα κριτήρια (ή φίλτρα) του προφίλ ειδοποιήσεων που θα ορίσετε στον παρόν οδηγό. 

Εφόσον ΟΛΑ  τα κριτήρια που θα ορίσετε, ισχύουν για το έγγραφο τότε θα λάβετε ειδοποίηση στο email σας για αυτό.

Εάν  ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ κριτήριο που θα ορίσετε δεν ισχύει για το έγγραφο, τότε θα απορριφθεί από την πλατφόρμα και δεν θα λάβετε ειδοποίηση για αυτό.

Εάν δεν ορίσετε κανένα κριτήριο τότε θα ενημερώνεστε για όλα τα έγγραφα που αναρτώνται στην πλατφόρμα μας, δηλαδή κάποιες χιλιάδες την ημέρα. Για λόγους αποφυγής υπερφόρτωσης του συστήματος, σε αυτή την περίπτωση περιορίζουμε εμείς το πλήθος των εγγράφων για τα οποία ενημερώνεστε.

Τα διαθέσιμα φίλτρα χωρίζονται στις παρακάτω ομάδες:

Καθορίζετε βασικά φίλτρα όπως π.χ τί είδους έγγραφα θέλετε να εντοπίζει το προφίλ καθώς και το είδος του διαγωνισμού που αφορά.

Μπορείτε επιπλέον των προηγούμενων φίλτρων να περιορίσετε τα έγγραφα που λαμβάνετε στοχεύοντας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές

Περιορίζετε ακόμα περισσότερο τα έγγραφα που λαμβάνετε βάσει κωδικών CPV (Common Procurement Vocabulary) καθώς και ομάδων από κωδικούς CPV.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθείτε έγγραφα διαγωνισμών μόνο από συγκεκριμένους Φορείς ή Φορείς που καλύπτουν κάποια κριτήρια τότε χρησιμοποιείτε τα φίλτρα σε αυτή τη καρτέλα.

Περιορίστε βάσει του προϋπολογισμού

Εντοπίστε έγγραφα βάσει του email του συντάκτη ή τον τελευταίο υπογράφοντα. 

Τα δυνατά σημεία των διαθέσιμων φίλτρων βρίσκονται σε αυτή τη καρτέλα. Ανιχνεύστε λέξεις/φράσεις στο τίτλο, σε επιμέρους αντικείμενα του διαγωνισμού ή σαρώστε το περιεχόμενο των PDF.

Σε αυτή τη καρτέλα καθορίζετε το όνομα του προφίλ και τους αποδέκτες (τα email) που θα λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε