Δημιουργία προφίλ / Ποιός είναι ο τίτλος ενός αντικειμένου

Σε ένα έγγραφο που εμφανίζεται στο σύστημά μας, μπορεί να υπάρχουν ένα ή και περισσότερα αντικείμενα τα οποία ζητά ο Φορέας να προμηθευθεί.

Οι τίτλοι τους φαίνονται στην παρακάτω εικόνα μαρκαρισμένοι με κίτρινο χρώμα

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε