Φιλτράρισμα κλικάροντας σε πεδία με πράσινο χρώμα

Φιλτράρισμα με κλικάρισμα σε ό,τι έχει πράσινο χρώμα


Ο πιο εύκολος τρόπος να φιλτράρετε και να δείτε στοχευμένα κάποια έγγραφα.


Ό,τι κείμενο, λέξη, φράση έχει πράσινο χρώμα στα έγγραφα που εμφανίζονται, εάν το πατήσετε εφαρμόζεται ένα κριτήριο στη βάση δεδομένων και βλέπετε πλέον μόνο τα έγγραφα που ικανοποιούν αυτό το κριτήριο. Δείτε εικόνα παρακάτω ως παράδειγμα.

  • Εάν πατήσετε τον Φορέα ενός εγγράφου π.χ ΝΟΜ.ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ που είναι χρώματος πράσινου θα βλέπετε πλέον μόνο τα έγγραφα από το ΝΟΜ.ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.
  • Εάν πατήσετε την λέξη "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" πλέον θα βλέπετε μόνο τα έγγραφα που έχουν ορισθεί ως ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
  • Εάν πατήσετε τη φράση "ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ" θα βλέπετε τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Οργανική Μονάδα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ του ΝΟΜ.ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.
  • Εάν πατήσετε τη φράση "Ρέθυμνο ΕΛΛΑΔΑ" τότε θα βλέπετε μόνο τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Φορείς στον νομό Ρεθύμνου.

Ομοίως και για τα CPV κάθε εγγράφου (δείτε εικόνα παρακάτω ως παράδειγμα)

Εάν πατήσετε την περιγραφή του κωδικού CPV τότε θα εφαρμόσετε ένα κριτήριο CPV και θα βλέπετε πλέον μόνο τα έγγραφα τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με το επιλεγμένο CPV.


Έτσι έχοντας κλικάρει κωδικό CPV 34330000-9 (Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών , μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα), "ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ" και τον Φορέα "Ο.ΣΥ. ΑΕ - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε" τότε η σελίδα θα φαίνεται όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.


Δηλαδή με την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων βλέπετε μόνο τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον Φορέα ΟΣΥ ΑΕ- ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε , είναι ταυτόχρονα ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (όχι υπηρεσίες, μελέτες, έργα κ.α) και έχουν κωδικοποιηθεί κατά CPV με το CPV 34330000-9 (Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών , μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε