Τί είναι το πρωτογενές αίτημα;

Είναι εσωτερικά έγγραφα των κρατικών φορέων με τα οποία αιτούνται στις προϊστάμενες αρχές-Δοικητές κτλ την έγκριση και δέσμευση χρημάτων στο προϋπολογισμό για μια προμήθεια αγαθών-υπηρεσιών.

Ένα πρωτογενές αίτημα φαίνεται στη πλατφόρμα του contracts.gr όπως ενδεικτικά η παρακάτω η εικόνα.

Από τα πρωτογενή αιτήματα μαθαίνετε άμεσα τί πρόκειται να προκηρύξει ένας Φορέας καθώς προηγούνται της ανάρτησης του διαγωνισμού. Έτσι έχετε χρόνο να επικοινωνήσετε και να ενημερωθείτε για περισσότερες λεπτομέριες.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε