Τί σημαίνει ότι ο μήνας λογίζεται 30 ημέρες και το έτος 360;

Όταν στην ιστοσελίδα μας εννοείται μήνας αναφορικά με συνδρομές και την διάρκειά τους, εννοούνται 30 ημερολογιακές ημέρες , ενώ το έτος συνδρομής ισούται με 360 ημέρες και όχι 365 που έχει ένα τυπικό έτος.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε