Έχετε δημόσια έργα;

Ναι. Οι Φορείς αναρτούν υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή τα πρωτογενή αιτήματα, τις εγκρίσεις, τις διακηρύξεις καθώς και τις κατακυρώσεις και τις συμβάσεις. Οπότε όλα τα δημόσια έργα περιλαμβάνονται στα δεδομένα μας.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε