Τί είναι ο ΑΔΑΜ;

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ). Είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε έγγραφο που αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε παραδείγματα παρακάτω:

Έχει την μορφή:

α. Για πρωτογενή/εγκεκριμένα αιτήματα XXREQYYYYYYYYY όπου το ΧΧ δηλώνει το έτος ανάρτησης π.χ 22 σημαίνει 2022 και το YYYYYYYYY είναι ένας 9ψήφιος αριθμός.

β. Για τους διαγωνισμούς είναι XXPROCYYYYYYYYY όπου το ΧΧ δηλώνει το έτος ανάρτησης π.χ 22 σημαίνει 2022 και το YYYYYYYYY είναι ένας 9ψήφιος αριθμός.

γ. Για τις κατακυρώσεις είναι XXAWRDYYYYYYYYY όπου το ΧΧ δηλώνει το έτος ανάρτησης π.χ 22 σημαίνει 2022 και το YYYYYYYYY είναι ένας 9ψήφιος αριθμός.

δ. Για τις συμβάσεις είναι XXSYMVYYYYYYYYY όπου το ΧΧ δηλώνει το έτος ανάρτησης π.χ 22 σημαίνει 2022 και το YYYYYYYYY είναι ένας 9ψήφιος αριθμός.

ε. Για τις πληρωμές είναι XXPAYYYYYYYYYY όπου το ΧΧ δηλώνει το έτος ανάρτησης π.χ 22 σημαίνει 2022 και το YYYYYYYYY είναι ένας 9ψήφιος αριθμός.

ζ. Για τις διαβουλεύσεις είναι XXDIABYYYYYYYYY όπου το ΧΧ δηλώνει το έτος ανάρτησης π.χ 22 σημαίνει 2022 και το YYYYYYYYY είναι ένας 9ψήφιος αριθμός.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε