Δημιουργία προφίλ / Φιλτράρισμα βάσει τύπου διαγωνισμού

Ένα από τα κριτήρια δημιουργίας προφίλ είναι ο τύπος του εγγράφου.

Τα έγγραφα που ανιχνεύουμε κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΕΡΓΑ: Αφορούν διαγωνισμούς για κατασκευαστικά έργα.

ΜΕΛΕΤΕΣ: Αφορούν διαγωνισμούς για πάσης φύσεως μελέτες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Αφορούν διαγωνισμούς για αγορά προϊόντων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αφορούν διαγωνισμούς για παροχή υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αφορούν διαγωνισμούς για εξειδικευμένες υπηρεσίες (πολύ λίγες στον αριθμό)

Αφήνοντας το πεδίο όπως αρχικά είναι δηλαδή να αναγράφει "Όλους τους τύπους" τότε δεν εφαρμόζεται καθόλου το φίλτρο.

Εάν επιθυμείτε να περιορίσετε τα έγγραφα που λαμβάνετε μόνο σε εκείνους τους τύπους που θέλετε π.χ μόνο "ΕΡΓΑ" και "ΜΕΛΕΤΕΣ" κάντε κλικ σε κάθε ένα από αυτά.

Ενδεικτικά το πεδίο θα φαίνεται ως παρακάτω:

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε