Τί είναι το extra email;

Εφόσον έχετε αγοράσει μία συνδρομή (είτε Advanced είτε Simple) τότε έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε στο λογαριασμό σας extra email addresses που θα χρησιμοποιούνται ως αποδέκτες ενημερώσεων.

Π.χ. μπορεί το email σας να είναι myemail@mycompany.com και έχετε συνδρομή με αυτό. Επιθυμείτε όμως να στέλνετε ενημερώσεις για νέες προμήθειες σε τρίτους (είτε εντός της εταιρείας είτε εκτός) π.χ στο email othermail@thirdcompany.com. 

Τότε μπορείτε να αγοράσετε άδειες για extra email, να προχωρήσετε στις ρυθμίσεις (αναλύονται σε άλλο άρθρο) και έτσι μπορείτε:

- Να δημιουργείτε ένα προφίλ και να προσθέτετε ως αποδέκτες ενημερώσεων τόσο εσάς όσο και το email othermail@thirdcompany.com

- Να καθορίζετε εσείς ποιές ώρες της ημέρας θα λαμβάνει ειδοποιήσεις το email othermail@thirdcompany.com.

- Να επεξεργάζεστε εσείς τις ρυθμίσεις των προφίλ χωρίς να απαιτείται ο χρήστης του email othermail@thirdcompany.com να γνωρίζει τις παραμέτρους ή γενικά να γνωρίζει πώς να χειρίζεται την πλατφόρμα.

Πού έχει εφαρμογή αυτό;

Εάν θέλετε ένας να γνωρίζει τις λεπτομέριες διαχείρισης της πλατφόρμας και να δρομολογεί μόνο τις ενημερώσεις σε άλλα στελέχη της εταιρείας (π.χ πωλητές) επιλέγοντας ποιός λαμβάνει τί.

Εάν θέλετε να μεταπωλείτε την πληροφόρηση σε τρίτες εταιρείες όπου εσείς έχετε τον έλεγχο και καθορίζετε τί λαμβάνει ο πελάτης/εταιρεία.

Ο κάτοχος της extra email address πρέπει να πληρώσει;

Όχι δεν απαιτείται να πληρώσει. Αρκεί να έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα. Ακόμα και εάν λήξει η Free Trial περίοδος θα μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις.

Ο κάτοχος της extra email address βλέπει ό,τι και ο κάτοχος της συνδρομής;

Ως προς τα έγγραφα που εντοπίζει ένα προφίλ ειδοποιήσεων ναι βλέπει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ωστόσο δεν έχει δυνατότητα αναζήτησης στο ιστορικό της βάσης δεδομένων μας και δεν μπορεί να δει ανάλυση του ανταγωνισμού. Επίσης δεν του επιτρέπεται η λήψη των ενημερώσεων σε μορφή Excel.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε