Δημιουργία προφίλ / Γεωγραφικοί περιορισμοί

Πέραν των λοιπών κριτηριών επιπρόσθετα μπορείτε να περιορίσετε τα έγγραφα για τα οποία ενημερώνεστε, βάσει της γεωγραφικής περιοχής

Σε κάθε έγγραφο το σύστημά μας δίνει μία γεωγραφική ταυτότητα που προσδιορίζει:

α. Είτε τον τόπο εκτέλεσης της προμήθειας

β. Είτε την γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει ο Φορέας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Η γεωγραφική ταυτότητα που δίνεται σε κάθε έγγραφο βασίζεται στην κωδικοποίηση NUTS της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Κάθε χώρα στην Ευρώπη και γεωγραφικά διαμερίσματα εντός αυτών λαμβάνουν έναν μοναδικό κωδικό που έχει την μορφή π.χ EL300.

Τα πρώτα δύο γράμματα δηλώνουν την χώρα (π.χ EL = Ελλάδα, DE=Γερμανία κ.α)

Τα υπόλοιπα τρία γράμματα μπορεί να είναι αριθμοί οι λατινικά γράμματα και υποδηλώνουν την γεωγραφική περιοχή.

Οι κωδικοί έχουν δενδροειδή μορφή όπου π.χ η περιοχή EL που σημαίνει Ελλάδα περιλαμβάνει την περιοχή EL3 που είναι η Αττική κ.ο.κ.

Σας δίνεται η δυνατότητα στην πλατφόρμα να επιλέξετε όσες περιοχές επιθυμείτε όπου εμφανίζονται με περιγραφική ονομασία αντί των κωδικών NUTS. 

Ενδεικτικά δείτε τη λίστα με επιλεγμένες περιοχές

Η περιοχή "Αττική" περιλαμβάνει την περιοχή "Ανατολική Αττική" . Με αυτή την επιλογή θα βλέπετε όλα τα έγγραφα διαγωνισμών που αφορούν την Αττική και την Ανατολική Αττική.

Καθώς η Αττική περιλαμβάνει και άλλες γεωγραφικές περιοχές καθώς και την Ανατολική Αττική, ουσιαστικά θα βλέπετε τα πάντα για τον νομό Αττικής.

Εάν δεν επιλέξετε καμμία γεωγραφική περιοχή θα ενημερώνεστε για έγγραφα που αφορούν διαγωνισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε