Τί είναι οι κατακυρώσεις;

Τα έγγραφα που εμφανίζονται στη καρτέλα "Κατακυρώσεις" είναι έγγραφα κρατικών φορέων στα οποία αναφέρονται οι ανάδοχοι δηλαδοί οι εταιρείες στις οποίες κατακυρώθηκε μία προμήθεια.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε