Έχετε προμήθειες Δήμων

Ναι εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου (2500 ευρώ προ ΦΠΑ και πάνω). Για τις υπόλοιπες μόνο εφόσον αναρτούν την πληροφορία οι Δήμοι στο ΚΗΜΔΗΣ ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε