Παρέχετε και τα συνοδευτικά έγγραφα κάθε ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ;

Ναι.

Παρακολουθούμε τις αναρτήσεις διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ και συγκεντρώνουμε τα σχετικά έγγραφα συσχετίζοντάς τα με τις διακηρύξεις/προκηρύξεις.

Έτσι όταν ενημερώνεστε για μια διακήρυξη/προκήρυξη, μπορείτε από τα "Σχετικά Έγγραφα" να δείτε και τα έγγραφα του ΕΣΗΔΗΣ αλλά και τον Α/Α του διαγωνισμού.


Δείτε παρακάτω ένα παράδειγμα


Έστω η δημοσίευση

Πατώντας το κουμπί

Εμφανίζεται μενού επιλογών. Επιλέξτε "Σχετικά Έγγραφα"

Ανοίγει ένα popup με όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν ανιχνευθεί γι'αυτόν τον διαγωνισμό

Στην προκειμένη περίπτωση βλέπετε την 1η εγγραφή ότι αφορά τα έγγραφα διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με Α/Α 348628 (μπορείτε χρησιμοποιώντας τον Α/Α να βρείτε την ανανεωμένη σελίδα του διαγωνισμού).

Πατώντας στην 1η εγγραφή θα λάβετε στον Η/Υ σας σε μορφή zip όλα τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού όπως ανιχνεύθηκαν την χρονική στιγμή που εμείς εντοπίσαμε τον διαγωνισμό.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί στην πορεία να αναρτηθούν και άλλα έγγραφα από τον Φορέα γι'αυτό ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πλέον έγκυρη εικόνα για τον διαγωνισμό θα πρέπει να βλέπετε και τον αντίστοιχο διαγωνισμό στο ΕΣΗΔΗΣ.


Οι πληροφορίες σχετικών εγγράφων που παρέχουμε είναι για μια αρχική εικόνα ανάλυσης των απαιτήσεων του διαγωνισμού.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε