Έχετε διαγωνισμούς ΕΣΗΔΗΣ;

Ναι. Για τους διαγωνισμούς του ΕΣΗΔΗΣ απαιτείται οι διακηρύξεις να έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Καθώς εμείς αντλούμε στοιχεία από το ΚΗΜΔΗΣ, θα ενημερώνεστε και για τους διαγωνισμούς που αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε